cat

Όροι χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας Α. & Ε. ΜΠΕΝΓΛΙΔΟΥ Ι.Κ.Ε. (Mini Mo Kids Boutique)προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:. Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: 210-8080790 Email: minimokidsboutique@gmail.com

Περιεχόμενο

Το Mini Mo Kids Boutique διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά την ελεύθερη βούληση του, μονομερώς ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) χωρίς προειδοποίηση. Με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση των παλιών όρων, με την επιφύλαξη των ήδη διεκπεραιωμένων ή υπό διεκπεραίωση, από την Εταιρεία μας, παραγγελιών. Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα .

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (Links)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, το Mini Mo Kids Boutique δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Δηλώσεις πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι αληθή, ορθά και ακριβή. Με την υποβολή δε παραγγελίας- αγοράς προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας (eshop), ο πελάτης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρείας ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Περιορισμός ευθύνης

Το Mini Mo Kids Boutique ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Λανθασμένη τιμή προϊόντος; Το Mini Mo Kids Boutique δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος για το οποίο έχετε ήδη υποβάλλει παραγγελία, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε, επιστρέφοντας σας ατόκως τα χρήματα.

Πνευματικά δικαιώματα

Το Mini Mo Kids Boutique αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Προσωπικά δεδομένα Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την εταιρεία επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο 23510-31275

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο Mini Mo Kids Boutique χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Απαραίτητα βήματα για την τοποθέτηση παραγγελίας

Επιλέγετε από τον προϊοντικό κατάλογο ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στη σακούλα (καλάθι) αγορών. Επιλέγετε από τη σακούλα αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας. Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει επιλογή Πίσω, δίπλα στο κουμπί Συνέχεια. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχετε δηλώσει είτε μέσω email, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε ατόκως το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει. Πραγματοποιώντας την παραγγελία, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες που σας παρασχέθηκαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας – αγοράς και ότι αποδέχεστε εξ’ ολοκλήρου τους γενικούς όρους συναλλαγών και πληρωμής καθώς και τους όρους που αφορούν την πολιτική επιστροφών, αλλαγών και αντικατάστασης προϊόντων, που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα του Mini Mo Kids Boutique Η συναλλαγή σας με την εταιρεία μας θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από εμάς και ολοκληρώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας και της, ακόλουθης παραδόσεως των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο προσωπικό e-mail κατά την παραγγελία προϊόντων.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση των προϊόντων που αγοράζονται ηλεκτρονικά μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπου:

• Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας μας με τα εξής στοιχεία (Τράπεζα, Όνομα Δικαιούχου, IBAN, Αριθμός λογαριασμού).

• Με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

• Μέσω λογαριασμού Paypal. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τρέχουσα ελληνική νομοθεσία οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η εταιρεία μας αποστέλλει τα προϊόντα της σε όλη της Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κόστος αποστολής εντός Ελλάδας για παραγγελίες άνω των 100,00 ευρώ είναι δωρεάν, ενώ για παραγγελίες χαμηλότερης αξίας εντός Αττικής το κόστος αποστολής είναi 3,00 Ευρώ και για αντίστοιχες παραγγελίες εκτός Αττικής είναι 5,00 Ευρώ.

Το κόστος μεταφορικών αναγράφεται κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Το κόστος αποστολής στο εξωτερικό κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και το βάρος του προϊόντος και το τόπο αποστολής και διαμορφώνεται βάσει της πολιτικής τιμολόγησης της μεταφορικής εταιρείας. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για τις τελωνιακές χρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν όταν παραγγέλνει τα προϊόντας που ζητάει την αποστολή του στο εξωτερικό, με τις οποίες βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Οι αποστολές προϊόντων πραγματοποιούνται από την εταιρείας μας εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ημερομηνία της παραγγελίας και γνωστοποιείται στον πελάτη με την αποστολή σχετικού email. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος από τον μεταφορέα και δεν ευθύνεται γενικά για καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση-αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών φαινομένων, ή πυρκαγιάς, ή λόγω απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Παρέχεται πάντα η δυνατότητα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημα μας.

Αποδοχή των όλων παραπάνω όρων χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας www.minimokidsboutique.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη - πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης. Όλοι οι παρόντες Όροι χρήσης καθώς και οι όροι της πολιτικής αλλαγών και επιστροφών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορά προκύψει από συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της εταιρείας μας ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το προϊόν προστέθηκε στην Σύγκριση